Rekrutacja do programu Erasmus+

Planujesz wyjazd na praktyki zagraniczne Erasmus+? Praktyki możesz realizować jako student lub absolwent. Aby aplikować należy posiadać status studenta. Dowiedz się w jaki sposób możesz otrzymać dofinansowanie i zdobywać doświadczenie na europejskim rynku pracy.

Zanim złożysz aplikacje

Informacje w pigułce

Poniżej umieściliśmy wszystkie informacje, z którymi warto się zapoznać zanim rozpoczniesz swoją przygodę z programem Erasmus+.

Rodzaje wyjazdów

W ramach programu Erasmus+ na UEK możesz wyjechać na studia lub praktykę za granicą. Praktykę możesz zrealizować jako student w semestrze letnim lub jako absolwent do 12 miesięcy po obronie. Wyjeżdżając jako student, musisz mieć status studenta przed wyjazdem i po powrocie. Natomiast aplikując na wyjazd absolwencki, musisz mieć status studenta, w momencie rekrutacji, a wyjedziesz już po obronie. Twój status nie może się zmienić ze studenta na absolwenta podczas praktyki.

Zgodność z kierunkiem studiów

Praktyka Erasmus+ musi być związana z Twoim kierunkiem studiów. Ogólnie mówiąc, musi ona gwarantować możliwość nabycia kompetencji związanych z kierunkiem kształcenia w ramach szeroko pojętej dziedziny ekonomii. Jeśli masz wątpliwości czy program praktyki jest zgodny z kierunkiem studiów, skontaktuj się z Akademickim Centrum Kariery. Praktykę zagraniczną możesz odbyć jako obowiązkową lub nieobowiązkową. O zaliczeniu praktyki jako obowiązkowej decyduje opiekun praktyk na właściwej katedrze UEK. Realizacja praktyki w trakcie studiów będzie odnotowana w Twoim suplemencie do dyplomu – pamiętaj, aby poinformować o niej dziekanat.

Kapitał mobilności

W ramach programu Erasmus+ masz możliwość kilkukrotnego wyjazdu na studia i praktyki Erasmus+. Wyjazdy te mogą trwać łącznie do 12 miesięcy na każdym stopniu studiów I, II i III stopnia oraz do 24 miesięcy na jednolitych studiach magisterskich. Tzw. kapitał mobilności przypisany jest do stopnia studiów, w którym odbywa się rekrutacja. Wyjazdy absolwenckie liczą się do kapitału stopnia studiów, po zakończeniu którego następują.

Długość pobytu

Możesz odbywać praktykę od 2 do 12 miesięcy w ramach jednej edycji programu, o ile masz wystarczający kapitał mobilności. Nie musisz planować wyjazdu na pełne miesiące, Twój pobyt będzie rozliczany z dokładnością do jednego dnia, a każdy miesiąc liczony jako 30 dni. Minimalny czas pobytu to 60 dni. Praktyka powinna rozpoczynać się i kończyć w dzień roboczy, chyba że instytucja przyjmująca działa w pozostałe dni tygodnia.

Praktyki absolwencie

Aby wyjechać na praktykę jako absolwent, należy wziąć udział w rekrutacji będąc na ostatnim roku studiów i posiadając status studenta.
Praktykę absolwencką możesz rozpocząć już po zakończeniu studiów lub pózniej, ważne żeby zrealizować ją przed upływem 12 miesięcy od daty obrony w ramach jednej edycji programu. Za moment ukończenia studiów uważa się datę złożenia egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym. Jeśli wyjeżdżasz na praktykę absolwencką, a zamierzasz kontynuować naukę na kolejnym stopniu studiów, praktykę należy odbyć przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego. W przypadku praktyk absolwenckich, zalecany okres między zakończeniem studiów (obroną pracy) a wyjazdem, wynosi minimum 2 tygodnie.

Rekrutacja

Rekrutacja do programu praktyk odbywa się w określonych przez ACK terminach i opiera się na punktacji za wyniki w nauce i znajomość języka obcego. Dodatkowo punktowane mogą być udokumentowane formy aktywności studenckiej związanej z promocją uczelni i wolontariatem. Podczas jednej rekrutacji można aplikować na jeden wyjazd na praktykę.

Finanse

Finansowanie wyjazdu

Uczelnia dofinansuje Twój wyjazd na maksimum 120 dni, niezależnie od długości trwania praktyki. Jeśli pobyt jest krótszy, otrzymasz proporcjonalnie niższy grant za okres liczony z dokładnością co do dnia. Dofinansowanie przyznawane w programie Erasmus+ ma charakter uzupełniający, dlatego warto zabezpieczyć własny budżet oraz szukać praktyki z wynagrodzeniem. Wysokość grantu zależy od grupy kraju, do którego się wybierasz. Grant wypłacany jest przelewem w walucie euro, w dwóch transzach: 85% przed wyjazdem, po podpisaniu umowy i pozostałe 15% po powrocie i rozliczeniu praktyki.

Grupa 1 – 670 EUR

Miesięczna stawka stypendium wynosi 670 EUR dla krajów: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Szwecja, Norwegia.

Grupa 2 – 670 EUR

Miesięczna stawka stypendium wynosi 670 EUR dla krajów: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy.

Grupa 3 – 600 EUR

Miesięczna stawka stypendium wynosi 600 EUR dla krajów: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

Dodatkowe dofinansowania dla OzN lub z prawem do stypendium socjalnego

Wszyscy studenci oraz absolwenci UEK z niepełnosprawnościami oraz pobierający stypendium socjalne, mają prawo do dodatkowego dofinansowania wyjazdu na praktykę w kwocie 250 Euro na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu.
Osoby ubiegające się o dodatkowe dofinansowanie prosimy o złożenie w trakcie rekrutacji orzeczenia o niepełnosprawności obejmującego cały okres pobytu za granicą lub zaświadczenia o prawie do stypendium socjalnego.

Dodatek „Green travel”

Studenci zakwalifikowani na praktyki mogą ubiegać się o jednorazowy dodatek w wysokości 50 Euro na podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu: autobus, kolej, wspólne korzystanie z samochodu. Warunkiem uzyskania dodatku jest podróż przynajmniej w jedną stronę w/w środkiem transportu (50% całej podróży).

Pracodawca

Jak znaleźć idealne miejsce praktyk?

Wyjazd na praktykę jest życiową przygodą, ale też wyzwaniem i sprawdzianem samodzielności, ponieważ cały pobyt organizujesz we własnym zakresie, łącznie ze znalezieniem pracodawcy czy zakwaterowania. Dzięki temu wyjeżdżasz na własnych warunkach i według swoich preferencji. Twoim pracodawcą może zostać praktycznie każda firma, instytucja czy organizacja działająca w jednym z 33 krajów programu, pod warunkiem, że program praktyki będzie zgodny z kierunkiem studiów. Jeśli masz wątpliwości co do zgodności proponowanego zakresu obowiązków z Twoim kierunkiem studiów, skontaktuj się z nami.

Nie odkładaj wszystkiego na ostatnią chwilę

Im wcześniej zaczniesz szukać pracodawcy, im więcej aplikacji wyślesz – tym większa szansa na znalezienie atrakcyjnych praktyk, także z wynagrodzeniem. To Ty decydujesz o miejscu i pracodawcy; od Ciebie w dużym stopniu zależy na ile praktyka będzie rozwijająca, pasjonująca i zgodna z oczekiwaniami!

Możesz poszukiwać ofert w portalach pracy, portalach społecznościowych, pytać byłych uczestników programu. Możesz wpisywać w wyszukiwarkę frazy zawierające nazwy miast, państw czy stanowisk, połączone ze słowem „internship”, „placement”, „traineeship” czy „Erasmus”.

Możesz również poszukiwać z mapą Google firm z danej branży w danym miejscu – masz praktycznie nieograniczone możliwości – wybór należy do Ciebie!

Wykorzystaj Social Media

Dołącz do naszej grupy na Facebooku Praktyki Erasmus+ (UEK), gdzie pojawiają się aktualne oferty i ważne informacje na temat programu!

Warto też zajrzeć do grupy: Erasmus + internships | Facebook, gdzie ogłaszają się pracodawcy ze swoimi ofertami i studenci, poszukujący miejsca praktyk dla siebie!

Portale z ofertami pracy

Skorzystaj także ze sprawdzonych wyszukiwarek, aby znaleźć pracodawcę dla siebie:

Aktualne oferty praktyk

Sprawdź oferty pracy z firm, z którymi współpracujemy i znajdź coś dla siebie.

Proces rekrutacji

Profil uczestnika

Aby zostać uczestnikiem programu:

 • musisz być osobą pełnoletnią;
 • musisz posiadać status studenta UEK (dowolnego stopnia: I, II, III; studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych);

 • musisz mieć ukończony minimum pierwszy rok studiów I stopnia;

 • jeśli wyjeżdżasz jako student II stopnia, musisz mieć ukończony I semestr studiów magisterskich;

 • przed wyjazdem musisz mieć uregulowany stosunek do uczelni oraz zaliczony ostatni semestr studiów poprzedzający wyjazd;

 • w trakcie wyjazdu nie możesz przebywać na urlopie dziekańskim ani być urlopowany;

 • w terminie odbywania praktyki nie możesz brać udziału w innym programie zagranicznym realizowanym przez UEK, ani w innym programie finansowanym z Funduszy Europejskich;

 • możesz posiadać dowolne obywatelstwo. Jeżeli posiadasz obywatelstwo inne niż państwa członkowskiego UE lub EOG, koniecznie sprawdź zasady odnoszące się do wjazdu na terytorium kraju przyjmującego w związku planowanym pobytem jako uczestnik programu Erasmus+.

Proces rekrutacji

Aby wziąć udział w programie, wystarczy w terminie rekrutacji:

 • 1

  Wypełnić formularz zgłoszeniowy
  Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online. Gdy już skończysz pamiętaj by zrobić zrzut ekranu, który będzie dowodem złożenia formularza – jest to niezbędne w kolejnych krokach rekrutacji.

 • 2

  Złożyć wymagane dokumenty
  Komplet dokumentów prosimy przesłać mailowo na adres praktykierasmus@uek.krakow.pl. Dokumenty powinny być zapisane w formacie ZIP i zahasłowane, w kolejnym mailu prosimy o podanie hasła do rozpakowania pliku. Wymagane dokumenty:

 • CV w języku angielskim;
 • średnią ocen za cały dotychczasowy okres studiów (czyli w przypadku studiów II stopnia – średnia za I i II stopień);
 • poświadczenie znajomości języka obcego (np. certyfikat językowy lub ocena z lektoratu)
 • zgoda na przetwarzanie danych
 • potwierdzenie wypełnienia formularza (zrzut ekranu).

Podczas rekrutacji sprawdzamy, czy spełniasz formalne warunki udziału w programie. O tym czy wyjazd dojdzie do skutku, decydujesz Ty znajdując pracodawcę. Jeśli zostałeś zakwalifikowany do programu i masz pracodawcę, z pewnością otrzymasz grant na praktykę.

Bieżąca rekrutacja została zakończona. Śledź nasze Aktualności, aby poznać termin nowej rekrutacji.

rezygnacja

Co się stanie jeżeli zrezygnujesz lub przerwiesz praktyki?

Praktyka może zostać przerwana przed upływem minimalnego 60-dniowego okresu realizacji, jedynie w przypadku działania tzw. siły wyższej, czyli nieprzewidywalnej sytuacji czy zdarzenia wyjątkowego, będącego poza kontrolą uczestnika i niewynikającego z jego błędu lub zaniedbania. Każdą taką sytuację, która spowoduje przerwanie stypendium, należy zgłosić do ACK i złożyć podanie o uznanie danego przypadku za siłę wyższą wraz z dokumentacją, która ją uzasadnia.

W przypadku własnej rezygnacji z praktyki po podpisaniu umowy lub powrotu do kraju przed terminem jej zakończenia określonym w umowie, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu całości dofinansowania przyznanego z programu Erasmus+ (z wyjątkiem sytuacji zakwalifikowanej jako siła wyższa).