Rekrutacja do programu Erasmus+

Planujesz wyjazd na praktyki zagraniczne Erasmus+? Praktyki możesz realizować jako student lub absolwent. Aby aplikować należy posiadać status studenta. Dowiedz się w jaki sposób możesz otrzymać dofinansowanie i zdobywać doświadczenie na europejskim rynku pracy.

Zanim złożysz aplikację

Informacje w pigułce

Poniżej umieściliśmy wszystkie informacje, z którymi warto się zapoznać zanim rozpoczniesz swoją przygodę z programem Erasmus+.

Rodzaje wyjazdów

W ramach programu Erasmus+ na UEK możesz wyjechać na studia lub praktykę za granicą. Praktykę możesz zrealizować jako student w semestrze letnim lub jako absolwent do 12 miesięcy po obronie. Wyjeżdżając jako student, musisz mieć status studenta przed wyjazdem i po powrocie. Natomiast aplikując na wyjazd absolwencki, musisz mieć status studenta, w momencie rekrutacji, a wyjedziesz już po obronie. Twój status nie może się zmienić ze studenta na absolwenta podczas praktyki.

Zgodność z kierunkiem studiów

Praktyka Erasmus+ musi być związana z Twoim kierunkiem studiów. Ogólnie mówiąc, musi ona gwarantować możliwość nabycia kompetencji związanych z kierunkiem kształcenia w ramach szeroko pojętej dziedziny ekonomii. Jeśli masz wątpliwości czy program praktyki jest zgodny z kierunkiem studiów, skontaktuj się z Akademickim Centrum Kariery. Praktykę zagraniczną możesz odbyć jako obowiązkową lub nieobowiązkową. O zaliczeniu praktyki jako obowiązkowej decyduje opiekun praktyk na właściwej katedrze UEK. Realizacja praktyki w trakcie studiów będzie odnotowana w Twoim suplemencie do dyplomu – pamiętaj, aby poinformować o niej dziekanat.

Kapitał mobilności

W ramach programu Erasmus+ masz możliwość kilkukrotnego wyjazdu na studia i praktyki Erasmus+. Wyjazdy te mogą trwać łącznie do 12 miesięcy na każdym stopniu studiów I, II i III stopnia oraz do 24 miesięcy na jednolitych studiach magisterskich. Tzw. kapitał mobilności przypisany jest do stopnia studiów, w którym odbywa się rekrutacja. Wyjazdy absolwenckie liczą się do kapitału stopnia studiów, po zakończeniu którego następują.

Długość pobytu

Możesz odbywać praktykę od 2 do 12 miesięcy w ramach jednej edycji programu, o ile masz wystarczający kapitał mobilności. Nie musisz planować wyjazdu na pełne miesiące, Twój pobyt będzie rozliczany z dokładnością do jednego dnia, a każdy miesiąc liczony jako 30 dni. Minimalny czas pobytu to 60 dni. Praktyka powinna rozpoczynać się i kończyć w dzień roboczy, chyba że instytucja przyjmująca działa w pozostałe dni tygodnia.

Praktyki absolwencie

Aby wyjechać na praktykę jako absolwent, należy wziąć udział w rekrutacji będąc na ostatnim roku studiów i posiadając status studenta.
Praktykę absolwencką możesz rozpocząć już po zakończeniu studiów lub pózniej, ważne żeby zrealizować ją przed upływem 12 miesięcy od daty obrony w ramach jednej edycji programu. Za moment ukończenia studiów uważa się datę złożenia egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym. Jeśli wyjeżdżasz na praktykę absolwencką, a zamierzasz kontynuować naukę na kolejnym stopniu studiów, praktykę należy odbyć przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego. W przypadku praktyk absolwenckich, zalecany okres między zakończeniem studiów (obroną pracy) a wyjazdem, wynosi minimum 2 tygodnie.

Rekrutacja

Rekrutacja do programu praktyk odbywa się w określonych przez ACK terminach i opiera się na punktacji za wyniki w nauce i znajomość języka obcego. Dodatkowo punktowane mogą być udokumentowane formy aktywności studenckiej związanej z promocją uczelni i wolontariatem. Podczas jednej rekrutacji można aplikować na jeden wyjazd na praktykę.

Rekrutacja do nowego programu 2023/2024 potrwa od 13 listopada 2023 do 7 stycznia 2024.

Finanse

Finansowanie wyjazdu

Uczelnia dofinansuje Twój wyjazd na maksimum 120 dni, niezależnie od długości trwania praktyki. Jeśli pobyt jest krótszy, otrzymasz proporcjonalnie niższy grant za okres liczony z dokładnością co do dnia. Dofinansowanie przyznawane w programie Erasmus+ ma charakter uzupełniający, dlatego warto zabezpieczyć własny budżet oraz szukać praktyki z wynagrodzeniem. Wysokość grantu zależy od grupy kraju, do którego się wybierasz. Grant wypłacany jest przelewem w walucie euro, w dwóch transzach: 85% przed wyjazdem, po podpisaniu umowy i pozostałe 15% po powrocie i rozliczeniu praktyki.

Projekt 2022

Grupa 1 – 670 EUR

Miesięczna stawka stypendium wynosi 670 EUR dla krajów: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Szwecja, Norwegia.

Grupa 2 – 670 EUR

Miesięczna stawka stypendium wynosi 670 EUR dla krajów: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy.

Grupa 3 – 600 EUR

Miesięczna stawka stypendium wynosi 600 EUR dla krajów: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

Projekt 2023

Grupa 1 – 820 EUR

Miesięczna stawka stypendium wynosi 670 EUR dla krajów: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Szwecja, Norwegia.

Grupa 2 – 820 EUR

Miesięczna stawka stypendium wynosi 670 EUR dla krajów: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy.

Grupa 3 – 750 EUR

Miesięczna stawka stypendium wynosi 600 EUR dla krajów: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

Dodatkowe dofinansowania dla OzN lub z prawem do stypendium socjalnego

Wszyscy studenci oraz absolwenci UEK z niepełnosprawnościami oraz pobierający stypendium socjalne, mają prawo do dodatkowego dofinansowania wyjazdu na praktykę w kwocie 250 Euro na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu.
Osoby ubiegające się o dodatkowe dofinansowanie prosimy o złożenie w trakcie rekrutacji orzeczenia o niepełnosprawności obejmującego cały okres pobytu za granicą lub zaświadczenia o prawie do stypendium socjalnego.

Dodatek „Green travel”

Studenci zakwalifikowani na praktyki mogą ubiegać się o jednorazowy dodatek w wysokości 50 Euro na podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu: autobus, kolej, wspólne korzystanie z samochodu. Warunkiem uzyskania dodatku jest podróż przynajmniej w jedną stronę w/w środkiem transportu (50% całej podróży).

Pracodawca

Jak znaleźć idealne miejsce praktyk?

Wyjazd na praktykę jest życiową przygodą, ale też wyzwaniem i sprawdzianem samodzielności, ponieważ cały pobyt organizujesz we własnym zakresie, łącznie ze znalezieniem pracodawcy czy zakwaterowania. Dzięki temu wyjeżdżasz na własnych warunkach i według swoich preferencji. Twoim pracodawcą może zostać praktycznie każda firma, instytucja czy organizacja działająca w jednym z 33 krajów programu, pod warunkiem, że program praktyki będzie zgodny z kierunkiem studiów. Jeśli masz wątpliwości co do zgodności proponowanego zakresu obowiązków z Twoim kierunkiem studiów, skontaktuj się z nami.

Nie odkładaj wszystkiego na ostatnią chwilę

Im wcześniej zaczniesz szukać pracodawcy, im więcej aplikacji wyślesz – tym większa szansa na znalezienie atrakcyjnych praktyk, także z wynagrodzeniem. To Ty decydujesz o miejscu i pracodawcy; od Ciebie w dużym stopniu zależy na ile praktyka będzie rozwijająca, pasjonująca i zgodna z oczekiwaniami!

Możesz poszukiwać ofert w portalach pracy, portalach społecznościowych, pytać byłych uczestników programu. Możesz wpisywać w wyszukiwarkę frazy zawierające nazwy miast, państw czy stanowisk, połączone ze słowem „internship”, „placement”, „traineeship” czy „Erasmus”.

Możesz również poszukiwać z mapą Google firm z danej branży w danym miejscu – masz praktycznie nieograniczone możliwości – wybór należy do Ciebie!

Wykorzystaj Social Media

Dołącz do naszej grupy na Facebooku Praktyki Erasmus+ (UEK), gdzie pojawiają się aktualne oferty i ważne informacje na temat programu!

Warto też zajrzeć do grupy: Erasmus + internships | Facebook, gdzie ogłaszają się pracodawcy ze swoimi ofertami i studenci, poszukujący miejsca praktyk dla siebie!

Portale z ofertami pracy

Skorzystaj także ze sprawdzonych wyszukiwarek, aby znaleźć pracodawcę dla siebie:

Aktualne oferty praktyk

Sprawdź oferty pracy z firm, z którymi współpracujemy i znajdź coś dla siebie.

Proces rekrutacji

Profil uczestnika

Aby zostać uczestnikiem programu:

 • musisz być osobą pełnoletnią;
 • musisz posiadać status studenta UEK (dowolnego stopnia: I, II, III; studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych);

 • musisz mieć ukończony minimum pierwszy rok studiów I stopnia;

 • jeśli wyjeżdżasz jako student II stopnia, musisz mieć ukończony I semestr studiów magisterskich;

 • przed wyjazdem musisz mieć uregulowany stosunek do uczelni oraz zaliczony ostatni semestr studiów poprzedzający wyjazd;

 • w trakcie wyjazdu nie możesz przebywać na urlopie dziekańskim ani być urlopowany;

 • w terminie odbywania praktyki nie możesz brać udziału w innym programie zagranicznym realizowanym przez UEK, ani w innym programie finansowanym z Funduszy Europejskich;

 • możesz posiadać dowolne obywatelstwo. Jeżeli posiadasz obywatelstwo inne niż państwa członkowskiego UE lub EOG, koniecznie sprawdź zasady odnoszące się do wjazdu na terytorium kraju przyjmującego w związku planowanym pobytem jako uczestnik programu Erasmus+.

Proces rekrutacji

Aby wziąć udział w programie, wystarczy w terminie od 13 listopada 2023 do 7 stycznia 2024:

 • 1

  Wypełnić formularz zgłoszeniowy
  Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online. Dane logowania to Twój login i hasło do uczelnianej skrzynki e-mail. Gdy już skończysz, pamiętaj, by zrobić zrzut ekranu, który będzie dowodem złożenia formularza – jest to niezbędne w kolejnych krokach rekrutacji.

 • 2

  Złożyć wymagane dokumenty
  Komplet dokumentów prosimy przesłać mailowo na adres praktykierasmus@uek.krakow.pl. Dokumenty powinny być zapisane w formacie ZIP i zahasłowane, w kolejnym mailu prosimy o podanie hasła do rozpakowania pliku. Wymagane dokumenty:

 • CV w języku angielskim;
 • średnia ocen za cały dotychczasowy okres studiów (czyli w przypadku studiów II stopnia – średnia za I i II stopień) – pobrana z dziekanatu;
 • zaświadczenie o statusie studenta pobrane z dziekanatu;
 • poświadczenie znajomości języka obcego (np. certyfikat językowy lub ocena z lektoratu w formie zrzutu ekranu z USOS);
 • zgoda na przetwarzanie danych – RODO pobrane z naszej strony;
 • potwierdzenie wypełnienia formularza (zrzut ekranu).

Podczas rekrutacji sprawdzamy, czy spełniasz formalne warunki udziału w programie. O tym, czy wyjazd dojdzie do skutku, decydujesz Ty, znajdując pracodawcę. Jeśli zostałeś zakwalifikowany do programu i masz pracodawcę, z pewnością otrzymasz grant na praktykę.

Masz pytania lub wątpliwości? Weź udział w jednym ze spotkań informacyjnych dotyczących programu praktyk zagranicznych. Najbliższe już 16 listopada o 14:00!

Szczegóły i zapisy: https://tiny.pl/c4l2z

Weź udział w indywidualnych konsultacjach:

• w każdą środę od godziny 14:00

Zapisy: https://bit.ly/3MAu6Z6

rezygnacja

Co się stanie jeżeli zrezygnujesz lub przerwiesz praktyki?

Praktyka może zostać przerwana przed upływem minimalnego 60-dniowego okresu realizacji, jedynie w przypadku działania tzw. siły wyższej, czyli nieprzewidywalnej sytuacji czy zdarzenia wyjątkowego, będącego poza kontrolą uczestnika i niewynikającego z jego błędu lub zaniedbania. Każdą taką sytuację, która spowoduje przerwanie stypendium, należy zgłosić do ACK i złożyć podanie o uznanie danego przypadku za siłę wyższą wraz z dokumentacją, która ją uzasadnia.

W przypadku własnej rezygnacji z praktyki po podpisaniu umowy lub powrotu do kraju przed terminem jej zakończenia określonym w umowie, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu całości dofinansowania przyznanego z programu Erasmus+ (z wyjątkiem sytuacji zakwalifikowanej jako siła wyższa).