Informator

Praktyki obowiązkowe UEK

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące wyboru oraz zasad odbywania obowiązkowych praktyk na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Regulaminy

Zasady odbywania praktyk obowiązkowych

Przed rozpoczęciem praktyk warto zapoznać się z zasadami dotyczącymi sposobu ich zaliczenia. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie zasady odbywania praktyk studenckich regulują:

 • Regulamin studenckich praktyk zawodowych – wprowadzony Zarządzeniem Rektora nr R.0211.16.2022 z dnia 23 marca 2022 roku.
 • Plany studiów zatwierdzone przez rady wydziałów – zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz ze standardami kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów.

procedura

Praktyki obowiązkowe krok po kroku

Poniżej przedstawiamy krótką procedurę wyboru obowiązkowych praktyk na UEK:

 • 1
  Wybór firmy
  Pierwszym krokiem jest wybór firmy odbywania praktyk obowiązkowych.
 • 2

  Program praktyk i umowa
  Następnie musisz przygotować program praktyk oraz umowę. Umowy na praktyki obowiązkowe w imieniu uczelni podpisuje kierownik właściwej katedry, do której należy student. Umowę należy przygotować w 3 egzemplarzach. Po podpisaniu umowy jeden jej egzemplarz przechowywany jest w katedrze, która zobowiązana jest do prowadzenia rejestru umów o praktykę. Drugi egzemplarz zachowuje student, a trzeci firma organizująca praktykę.

 • 3

  Raport
  W celu zaliczenia praktyki studenckiej należy przedstawić raport z przebiegu praktyki opiekunowi praktyki w katedrze.

W zakładce „Dokumenty do pobrania” znajdziesz wszystkie dokumenty związane z realizacją praktyk, tj.: regulamin praktyk, skierowanie na praktykę, umowę o realizację praktyki, raport z praktyki, wniosek o zaliczenie pracy jako praktyki.

Warto wiedzieć

Dodatkowe informacje

Poniżej znajdziesz przydatne informacje dotyczące praktyk zawodowych.

Praktyki nieobowiązkowe

Oprócz obowiązkowej praktyki studenckiej zachęcamy do zdobywania doświadczenia zawodowego poprzez dobrowolne praktyki studenckie. Każda praktyka to szansa na zdobycie cennego doświadczenia, poznania kultury organizacyjnej firmy, zmierzenie się z obowiązkami i wyzwaniami w środowisku zawodowym.

Praktyki absolwenckie

Z dniem 28 sierpnia 2009 r. weszła w życie Ustawa o praktykach absolwenckich z dnia 17 lipca 2009 r. (Dz.U. 2018 poz. 1244 tj.).

Więcej na temat praktyk absolwenckich: https://zielonalinia.gov.pl/Praktyki-absolwenckie-32138

Aktualności ACK UEK

Sprawdź nowości i aktualności naszego centrum kariery oraz rynku pracy.